Ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt meer uren vanuit een aanvullende verzekering. Het beste is dat u zelf contact opneemt met uw zorgverzekeraar over vergoeding van de behandeling. De rekening van naturaverzekerden gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Als er meer dan tien behandelingen nodig zijn, dient u zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar om een individuele regeling te treffen. Ook is in sommige gevallen financiering vanuit de rugzak (LGF) of vanuit het PGB mogelijk. Een ergotherapeut kan behandelen na verwijzing van een huisarts, schoolarts of medisch specialist. Inmiddels is de ergotherapie direct toegankelijk en is een verwijzing niet meer voor elke verzekering nodig.

Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het beste is dat u zelf contact opneemt met uw zorgverzekeraar over vergoeding van de behandeling. U kunt ook via de website van uw verzekeraar uw vergoedingen terugvinden.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie wordt vergoed voor 18 keer vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Daarnaast vergoeden zorgverzekeraars meer behandelingen vanuit een aanvullende verzekering. Het beste is dat u zelf contact opneemt met uw zorgverzekeraar over vergoeding van de behandeling. Ook is in sommige gevallen financiering vanuit de rugzak (LGF) of vanuit het PGB mogelijk. U heeft geen verwijzing nodig voor (kinder)fysiotherapie van een arts voor de behandeling, behalve als het chronische indicatie betreft. In verband met vergoeding van enkele verzekerden waarvoor wel een verwijzing nodig is, is het van belang dat de juiste gegevens op de verwijzing vermeld zijn, dit geldt voor ergotherapie en fysiotherapie:
  • Naam en geboortedatum van het kind/volwassenen dat verwezen is
  • Zijn of haar verzekeringsnummer
  • Zijn of haar burgerservicenummer (BSN)
  • Dat hij of zij naar de ergotherapie/fysiotherapie verwezen is
  • Reden van verwijzing (zoals schrijftraining, zelfredzaamheid)
  • Naam en handtekening van de arts
  • Datum van uitgifte van de verwijzing