Kinderfysiotherapie wordt vergoed voor 18 keer vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Daarnaast vergoeden zorgverzekeraars meer behandelingen vanuit een aanvullende verzekering.

Het beste is dat u zelf contact opneemt met uw zorgverzekeraar over vergoeding van de behandeling. Ook is in sommige gevallen financiering vanuit de rugzak (LGF) of vanuit het PGB mogelijk.

U heeft geen verwijzing nodig van een arts voor de behandeling, behalve als het chronische indicatie betreft.