Wat is fysiotherapie? 

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. De fysiotherapeut behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.
De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

Voordat de behandeling opgestart wordt, wordt eerst samen met u, uw symptomen besproken. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Aan de hand van het gesprek en de uitkomst van het onderzoek wordt met u een behandelplan opgesteld.

Tijdens de vervolgsessies wordt het effect van de behandeling besproken. Daarna worden een aantal metingen verricht om de voortgang te bepalen en eventueel de behandeling bij te stellen.