Dit interventieprogramma heet Cool 2B Fit en is een professioneel, eerstelijns, uniform, effectief, multidisciplinair overgewicht programma vanuit de eerstelijnszorg en voldoet volledig aan de Zorgstandaard Obesitas Kinderen 2011 (PON Partnerschap Overgewicht Nederland). Obesitas is door het WHO erkend als een chronische ziekte, waardoor het programma onder zorggerelateerde preventie valt. Er is een samenwerking met IK lekker Fit (Powered bij Zilveren Kruis Achmea)IK lekker Fit is een educatief leefstijlprogramma voor kinderen op scholen.
Het programma is bedoeld voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van acht tot dertien jaar en is een leefstijlprogramma gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen. Grote kracht van het programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder als kind begeleid in het traject.

De cursus duurt in totaal anderhalf jaar en bestaat uit drie verschillende fasen.

Kosten van het programma wordt, betreffende dieetadvisering en kinderfysiotherapie, grotendeels vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Dit is deels afhankelijk van de afgesloten zorgverzekering door de ouders, met name of er wel of geen aanvullende verzekering is afgesloten. De zorgkosten worden individueel gedeclareerd door de desbetreffende zorgprofessional bij de zorgverzekeraar.

Ouderbijdrage
Er zijn ook kosten voor de ouders die niet worden vergoed. Deze kosten komen terug in de vorm van een ouderbijdrage. Ouders betalen 18 maanden lang een maandelijkse bijdrage van € 15,- per maand. Hier wordt onder meer de werkmap, maar ook door het Cool 2B Fit team de contributie van het half jaar sporten van de deelnemers in de sportfase van betaald. Dit sporten is met de hele groep gezamenlijk.
Hiermee wordt niet bedoeld de contributiekosten van de sportclub waar het kind al lid van (geworden) is.

Mocht u geïnteresseerd zijn en/of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen via de bovenstaande gegevens.