Kinderergotherapie helpt een kind beter te functioneren, thuis, op school of in de vrije tijd

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten. Als spelen, bewegen en leren niet helemaal vanzelf gaan, dan kan kinderergotherapie ervoor zorgen dat het beter en makkelijker gaat. Met ergotherapie pakken we de problemen aan die het kind ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, in de motoriek of in de sensorische informatieverwerking. Hierbij gaat het om de taken die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. Ilon Wolbers Kinderergotherapeut Paradocs: “met behulp van ergotherapie kan het kind zo zelfstandig mogelijk, met vertrouwen én plezier belangrijke dagelijkse activiteiten beter uitvoeren”.

Wat hebben kinderen aan ergotherapie?
Het doel van kinderergotherapie is dat het kind zowel thuis, op school als in de vrije tijd zo optimaal mogelijk handelingen kan uitvoeren. Dit kunnen dagelijkse handelingen zijn zoals aankleden, tandenpoetsen, spelen op het plein, schooltaken of huiswerk plannen, lego bouwen, een bal vangen, maar ook complexere handelingen die te maken hebben met revalidatie. Doordat ergotherapie de wensen, mogelijkheden en de omgeving van het kind als uitgangspunt neemt, krijgt het kind de ruimte om het maximale uit zichzelf te halen!

Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van:
 • Zelfredzaamheid: aankleden, eten, opruimen, taakjes in huis
 • Schoolse vaardigheden: kleutervaardigheden, schrijven, concentreren, geheugen, plannen en organiseren van taken
 • Spelen: samenspel, zichzelf vermaken, gevarieerd spel
 • Bewegen: fietsen, zwemmen, gymnastiek, speeltuinactiviteiten
Ook kunnen ergotherapeuten ondersteuning bieden bij vragen over zelfstandigheid, verzorging van het kind, hulpmiddelen en voorzieningen, sport en spel, plannen van activiteiten, concentratie en gedrag.

Kinderergotherapie bij Paradocs in een notendop     
Onze kinderergotherapeuten werken met kinderen tot 18 jaar die problemen ervaren bij het deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen, leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen en/of belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving. Drie willekeurige praktijkvoorbeelden die wij met ergotherapie aanpakken:
 • Bas (groep 2) is een actieve jongen die het liefst buiten is. Tijdens de kring kan hij moeilijk op zijn stoel blijven zitten en de juf merkt dat veel van de verhalen langs hem heen gaan.
 • Amar zit in groep 4, en hoe goed hij zijn best ook doet, zijn handschrift blijft onleesbaar.
 • De 15-jarige Arjan zit op het praktijkonderwijs en heeft moeite om bij praktijklessen zelfstandig te werken. Hij weet niet hoe hij moet beginnen aan een nieuwe activiteit.
Hoe gaat een ergotherapeut te werk?
De kinderergotherapeut probeert de belemmeringen in het lichamelijk functioneren van het kind geheel of zoveel mogelijk weg te nemen. Dit is mogelijk door te onderzoeken waarom het kind problemen ervaart en het kind vervolgens specifieke vaardigheden aan te leren, oefeningen uit te laten voeren, het geven van adviezen aan het kind en de betrokkenen en indien gewenst, ondersteuning te bieden bij het verkrijgen van benodigde hulpmiddelen/voorzieningen.
Onze kinderergotherapeut inventariseert samen met het kind en de ouders en/of begeleiders welke problemen zij ervaren. Afhankelijk van de vraag voert de ergotherapeut een onderzoek uit. Naar aanleiding van de inventarisatie en/of onderzoek stelt de ergotherapeut een behandelplan voor het kind op. De behandeling geven we meestal individueel aan het kind, maar kan ook gericht zijn op het hele gezin.

De behandeling kan bestaan uit:                                      
 • Stimuleren van de (hand)motorische ontwikkeling
 • Normaliseren van onder- of overgevoeligheid voor aanraken en bewegen
 • Leren van vaardigheden zoals haren kammen, jas dichtmaken, veters strikken, fietsen
 • Stimuleren van de spelontwikkeling
 • Advisering aan ouders/ verzorgers en/of leerkrachten
 • Inspelen op andere behoeften
Waar wordt de behandeling gegeven?
Afhankelijk van de situatie van het kind geeft Paradocs de Kinderergotherapie in de eigen praktijkruimte (in Ede of Veenendaal), aan huis of op school.

Hoe kunt u terecht bij Paradocs Kinderergotherapie?   
Vaak worden kinderen door school, de logopedist of (consultatiebureau)arts naar ons doorverwezen. Voor behandeling door de ergotherapeut is een verwijzing van uw (huis)arts niet meer wettelijk verplicht. Enkele zorgverzekeraars vergoeden echter alleen wanneer er een verwijzing is. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.