Wat is Fitkids?

Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van 6-18 jaar. Zodat deze kinderen, onder professionele begeleiding, kunnen trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. De Fitkidstraining is onder begeleiding van onze kinderfysiotherapeut. Doel van Fitkids In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. In Fitkids wordt uw kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband.
Voor wie?

Fitkids is er voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Bijvoorbeeld voor kinderen met astma, diabetes, een aangeboren hartafwijking, Cystic Fibrosis of reuma, maar ook voor kinderen met een motorische achterstand, autisme of het downsyndroom. Natuurlijk kunnen kinderen in een rolstoel ook meedoen. Vergoeding: Fitkids wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed. Hiervoor is echter wel een verwijzing van kinderarts of specialist nodig. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact met ons op of bezoek de Fitkids website voor meer informatie.