Visie

 

Paradocs is een ergotherapie- en kinderfysiopraktijk die kinderen en volwassenen behandelt die hulp nodig hebben om (weer) zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.


Wij vinden het belangrijk om vraag-gericht te werk te gaan, waardoor de hulpvraag van het kind naar voren komt. Het is van groot belang om de hulpvraag aan het eind van het behandeltraject beantwoord te hebben, anders heeft
het kind zijn of haar doel immers niet behaald

Het kind kan niet los worden gezien van de omgeving waarin hij functioneert. Tijdens de behandeling vinden wij het daarom belangrijk om het kind in zijn eigen omgeving te zien. Ook de mensen die direct om het kind heen staan, willen wij actief betrekken bij de behandeling.

Naast de behandelingen die gericht zijn op de hulpvraag van het kind richten wij ons op preventie, (te denken valt aan: valpreventie, een goede werkplek, voordat er (meer) klachten ontstaan), adviseren we waar nodig en bieden we hulp bij het aanvragen van voorzieningen.