Als u de ergotherapie en/of fysiotherapie zelf gaat financieren, zijn dit de tarieven:
Tarieven Ergotherapie:
Zitting ergotherapie: €20,- per 15 minuten
Toeslag behandeling aan huis: €27,-
Niet nagekomen afspraak: € 50,-
Tarieven fysiotherapie:
Zitting fysiotherapie: € 35,-
Zitting kinderfysiotherapie: € 45,-
Screening, Intake en onderzoek: € 60,-
Intake en onderzoek na verwijzing: € 60,-
Instructie/ overleg ouders van de patiënt: € 45,-
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport: € 70,-
Eenvoudige rapporten: € 35,-
Meer gecompliceerde rapporten: € 80,-
Telefonische zitting: € 40,-
Niet nagekomen afspraak: € 40,-
Toeslag behandeling aan huis/instelling: € 27,-
Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, die worden bij de patiënt in rekening gebracht.
Is de laatste behandeling met dezelfde klacht langer dan 3 maanden geleden, dan wordt er opnieuw een screening en onderzoek na screening uitgevoerd.
Wij doen dit omdat de gezondheidssituatie na die periode veranderd kan zijn en er andere oorzaken kunnen zijn voor uw klachten.
Mocht het gewenste item hier niet tussen staan, kunt u altijd overleggen met uw therapeut

of u kunt contact met ons opnemen via onze contactgegevens.