Als u de ergotherapie en/of fysiotherapie zelf gaat financieren, zijn dit de tarieven:
Tarieven Ergotherapie:
 1. Zitting ergotherapie: €18,63 per 15 minuten
 2. Toeslag behandeling aan huis: €26,97
 3. Niet nagekomen afspraak: € 30,-
Tarieven fysiotherapie:
 1. Zitting fysiotherapie: € 30,-
 2. Zitting kinderfysiotherapie: € 40,-
 3. Intake en onderzoek na verwijzing: € 30,-
 4. Screening: € 10,-
 5. Intake en onderzoek na screening: € 40,-
 6. Instructie/ overleg ouders van de patiënt: € 40,-
 7. Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport: € 30,-
 8. Eenvoudige rapporten: € 30,-
 9. Meer gecompliceerde rapporten: € 60,-
 10. Telefonische zitting: € 10,00
 11. Niet nagekomen afspraak: € 30,-
 12. Toeslag behandeling aan huis: € 12,00
 13. Toeslag behandeling in inrichting: € 6,00

Mocht het gewenste item hier niet tussen staan, kunt u altijd overleggen met uw therapeut
of u kunt contact met ons opnemen via onze contactgegevens.