Verwijzing & Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw kind heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt meer uren vanuit een aanvullende verzekering.

verwijzingHet beste is dat u zelf contact opneemt met uw zorgverzekeraar over vergoeding van de behandeling. De rekening van naturaverzekerden gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Als er meer dan tien behandelingen nodig zijn, dient u zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar om een individuele regeling te treffen. Ook is in sommige gevallen financiering vanuit de rugzak (LGF) of vanuit het PGB mogelijk.

Een ergotherapeut kan behandelen na verwijzing van een huisarts, schoolarts of medisch specialist. Inmiddels is de ergotherapie direct toegankelijk en is een verwijzing niet meer voor elke verzekering nodig.

In verband met vergoeding van enkele verzekerden waarvoor wel een verwijzing nodig is,  is het van belang dat de juiste gegevens op de verwijzing vermeld zijn:

  • Naam en geboortedatum van het kind dat verwezen is
  • Zijn of haar verzekeringsnummer
  • Zijn of haar burgerservicenummer (BSN)
  • Dat hij of zij naar de ergotherapie verwezen is
  • Reden van verwijzing (zoals schrijftraining,¬†zelfredzaamheid)
  • Naam en handtekening van de arts
  • Datum van uitgifte van de verwijzing