Missie – Visie

Paradocs is een praktijk die ergotherapie behandelingen aanbied. Paradocs biedt behandelingen
aan voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om (weer) zo zelfstandig mogelijk te
kunnen leven.

Wij als ergotherapiepraktijk Paradocs vinden het belangrijk om vraaggericht te werk te gaan.
Doordat we vraaggericht te werk gaan komt de hulpvraag van de cliënt naar voren. Het is vervolgens van groot belang om de hulpvraag aan het eind van het behandeltraject beantwoord te hebben.

De cliënt heeft zijn doel immers niet behaald, indien de hulpvraag niet beantwoord is. Naast de behandelingen die gericht zijn op de hulpvraag van de cliënt richten wij ons op preventie. Dit zien
wij als een belangrijk aspect binnen de ergotherapie.