Wat is ergotherapie?

Ergotherapie betekent mogelijk maken
Ergotherapie is een paramedisch beroep dat de mogelijkheid biedt om op een optimale wijze dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren in de eigen omgeving. Ook kinderen kunnen om welke reden dan ook problemen hebben in hun dagelijkse activiteiten.

Voor wie is ergotherapie?
De ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als gevolg van onder andere:
Dementie
Niet aangeboren hersenletsel
Chronisch vermoeidheidssyndroom
Chronische pijn
Spierziekten
Neurologische aandoeningen
Handletsels
Reuma
Verstandelijke beperking
Psychiatrische aandoeningen
Ouderdomsklachten
Burn-out / depressie
Vertraagde ontwikkeling bij kinderen
De leeftijd van cliënten loopt erg uiteen. Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Zij zijn werkzaam in onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, instellingen, scholen, vanuit een eerstelijns praktijk of bij de gemeente.
De ergotherapeut:
Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag
Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen
De verschillende aandachtsgebieden/werkvelden van de ergotherapeut zijn:
– Revalidatie
– Kind & jeugd
– GGZ
– Ouderen (verpleeghuizen)
– WMO gemeenten
– Verstandelijk gehandicapten
– Handtherapie