Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

Advies, training en coaching

In alle situaties die betrekking hebben op betekenisvolle dagelijkse activiteiten zal de ergotherapeut samen met de cliënt een oplossing proberen te vinden of een alternatieve manier aandragen zodat de cliënt weer naar tevredenheid zijn of haar activiteit (zelf) kan uitvoeren. De ergotherapeut doet dit door te adviseren, te trainen, te coachen en voor te lichten. Uiteindelijk is het de cliënt die de regie over zijn of haar leven (waar mogelijk) weer in handen neemt, met ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.

Ergotherapie is zorg op maat

Ergotherapie is zorg op maat; zorg die afgestemd wordt op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met de cliënt over wat voor de cliënt echt belangrijk is. Daarna doet de ergotherapeut een observatie van de dagelijkse activiteiten om zo na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.
Wanneer dat nodig is, werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist of diëtist. Ook kan de (wijk)verpleegkundige of bijvoorbeeld de gemeente worden betrokken bij de hulpvraag.