Behandeling

De ergotherapeut heeft Lindes moeder de vorige keer een informatiefolder gegeven over babymassage. Vandaag komen Linde en haar moeder naar de praktijk voor individuele begeleiding in babymassage. 

Nadat Amar voor een onderzoek in de praktijk is geweest, komt de ergotherapeut naar zijn school. Amar wordt tijdens een schrijfles in zijn eigen omgeving gezien. Naar aanleiding van zowel het onderzoek als de klas-observatie heeft de ergotherapeut een goed beeld gekregen van de achtergrond van het schrijfprobleem. Amar komt nu wekelijks naar de praktijk voor fijnmotorische training in combinatie met schrijftraining. De leerkracht heeft adviezen gekregen hoe zij Amar in de klas kan helpen bij het schrijven.

Rima en haar moeder zijn een paar keer op de praktijk geweest en hebben adviezen en hulpmiddelen meegekregen. Rima redt zich al aardig bij het aan- en uitkleden, maar  aankleden na het douchen blijft nog moeilijk. Er wordt een afspraak gemaakt bij Rima thuis, zodat Rima kan laten zien hoe het thuis gaat. De ergotherapeut heeft daarmee de mogelijkheid om met Rima en haar moeder naar concrete aanpassingen te zoeken om het aankleden toch mogelijk te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een behandeling start bij de hulpvraag van het kind. De eerste fase binnen de behandeling is het inventariseren van de problemen die door het kind en de ouders of begeleiders worden ondervonden. Afhankelijk van de problemen wordt een test of observatie gedaan. Hiervan wordt een verslag geschreven, dat we met de ouders bespreken.

Nadat de doelen zijn vastgesteld met het kind en de ouders kunnen we gericht gaan behandelen. De behandeling wordt meestal individueel gegeven en vindt doorgaans plaats in de behandelruimte. Als de situatie of vraagstelling er aanleiding toe geeft, behandelen we aan huis of op school.
Nauwe afstemming met de ouders en (indien van toepassing) de leerkracht vinden wij erg belangrijk. Samen kunnen we meer mogelijk maken dan alleen.