Sherborne

Sherborne Bewegingsgroep

 

In onze praktijk zien wij veel kinderen voor wie bewegen of voelen niet voorzichtig of juist niet uitbundig genoeg kan. Vaak laten deze kinderen moeilijkheden zien in hun motoriek en in de manier waarop zij in relatie staan met anderen. Het zelfvertrouwen van deze kinderen kan hierdoor een enorme deuk oplopen.

Voor deze kinderen is de Sherborne bewegingsmethode een mooie invalshoek. De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om binnen de veilige relatie van ouder-kind nieuwe ervaringen op te doen en zo te groeien in hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Sherborne is een bewegingspedagogiek die uitgaat van twee basisbehoeftes van een kind, namelijk zich goed voelen in het eigen lichaam en in staat zijn relaties aan te gaan. Beide vormen zij een stevige basis voor het kind om tot handelen te kunnen komen.

Als u meer wilt lezen, kunt u kijken op de website van Sherborne Nederland: www.sherborne.nl.

 s1

Iets voor mijn kind?

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind en u wilt handvatten over hoe u als ouder uw kind kunt helpen, is de Sherborne bewegingsgroep mogelijk wat voor u en uw kind.

Het stimuleren van de ontwikkeling krijgt vorm door samen te bewegen. Dit vindt voornamelijk plaats binnen de relatie ouder-kind. De groep is dan ook bedoeld voor het kind én zijn ouder. Deze veiligheid is erg belangrijk voor het kind om tot groei te kunnen komen.

Hoewel bewegen centraal staat binnen Sherborne, betekent dit niet dat er alleen maar actie zal zijn. Juist ook het stilvallen en ervaren zijn belangrijke onderdelen.

 

 

 

Opzet van de groep

Voor wie

–        Kinderen van 2 t/m 4 jaar

–        Herkent u iets van onderstaande punten bij uw kind?

  • Mijn kind is angstig voor bewegen of zoekt juist teveel beweging op.
  • Mijn kind reageert negatief op aanraking of krijgt er juist geen genoeg van.
  • Mijn kind maakt weinig contact met anderen.
  • Mijn kind heeft een motorische, visuele of verstandelijke beperking.

 

Vorm

–        Kleine groepsgrootte (3 -5 kinderen).
–        Acht bijeenkomsten van 40 minuten.
–        Het kind komt met zijn vaste begeleider. Dit kan de ouder zijn, maar mag ook opa/ oma of een ander vertrouwd persoon zijn.

 

De  actieve betrokkenheid van u als ouder/ verzorger biedt de mogelijkheid om in de thuissituatie ermee verder te gaan.  De therapiesituatie krijgt daarmee een mooi en belangrijk verlengde.

 

Ook dit is ergotherapie

Voorafgaand aan de start op de groep zal er een intakegesprek zijn met u als ouder. In dit gesprek zullen we de hulpvraag bespreken en het doel vaststellen voor uw kind.

Het doel waaraan binnen de groep gewerkt zal worden, is gericht op het bevorderen van de uitvoer van dagelijkse handelingen van uw kind.

Voorbeelden zijn:
–          mijn kind geniet van bewegingsspelletjes die we samen doen.
–          mijn kind accepteert het goed als hij aangekleed wordt.
–          Mijn kind komt tot spel in een drukkere situatie.

s2

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot 10 uur per kalenderjaar. Mocht u een aanvullend verzekeringspakket hebben, dan kunt u uw polis nakijken voor extra vergoeding.