Motoriek

’Onze dochter van zeven kan nog niet zonder zijwieltjes fietsen, wat moeten we hiermee? Ze wordt nu toch echt te groot voor de zijwieltjes…..Zou ze het nog kunnen leren of moeten we op zoek naar een alternatief?’
Motoriek2
 ’Mijn zoontje van zeven heeft er moeite mee om de knoop van zijn broek dicht te krijgen. Iedere keer moet ik hem er nog bij helpen. Ook als hij een kleurplaat maakt, lukt het nauwelijks om binnen de lijntjes te kleuren, ook al doet hij nog zo zijn best…’

De motoriek bestaat uit grote motoriek en handmotoriek. De grote motoriek vervult een belangrijke functie in houding en beweging. Dit zijn belangrijke basisvoorwaarden voor ons dagelijks handelen. Problemen in de grote motoriek geven daarom ook problemen in het handelen van het kind thuis en op school. Bij problemen rond zelfredzaamheid, schoolse vaardigheden en vrijetijdsbesteding, kan naast een fysiotherapeutische behandeling, ook ergotherapie een waardevolle bijdrage leveren.


Fijnemotoriek staat voor de nauwkeurige bewegingen van de kleine spieren. Handmotorische vaardigheden zijn een voorwaarde voor een goede oog-handcoördinatie. De handmotoriek zorgt er bijvoorbeeld voor dat een kind kan tekenen, schrijven, de knopen van zijn broek dicht kan doen, kralen kan rijgen of legpuzzels kan maken. Voor kinderen met problemen in de handmotoriek zijn deze activiteiten vaak moeilijk, waardoor zij er geen plezier meer aan beleven. Binnen de therapie zoeken we daarom naar activiteiten die leuk en uitdagend genoeg zijn, maar die ook tot een positief resultaat leiden. Samen met het kind en zijn ouders zoeken we naar activiteiten of spelletjes die thuis op een speelse manier gedaan kunnen worden.

Motoriek