Bas (groep 2) is een actieve jongen die het liefst buiten is. Tijdens de kring kan hij moeilijk op zijn stoel blijven en de juf merkt dat veel van de verhalen en liedjes langs hem heen gaan.
Amar zit in groep 4, en hoe goed hij zijn best ook doet, zijn handschrift blijft onleesbaar. Rima ondervindt door haar motorische beperking (hemiplegie) veel problemen met uit- en aankleden. Ze is nu negen jaar en wil het graag zelf doen!
De 15-jarige Arjan zit op het praktijkonderwijs en heeft moeite om bij praktijkvakken zelfstandig te werken. Hij weet vaak niet hoe hij moet beginnen aan een nieuwe activiteit.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van kinderen die door de ergotherapeuten van Paradocs behandeld worden. Door verschillende oorzaken kan het zijn dat het kind belemmerd wordt in het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten: thuis of op school.

Elk kind heeft wel eens ergens moeite mee, maar sommige kinderen hebben baat bij wat extra hulp. Een kind kan problemen hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of de verwerking van zintuiglijke prikkels. Het kind heeft bijvoorbeeld moeite met handelingen als veters strikken, knippen en plakken; is onhandig met eten; kan zich moeilijk concentreren, kan niet goed alleen spelen of juist niet samen met anderen.